Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

Na http://www.testybielsko.pl zlecisz badania wysokościowe Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w przypadku osób chcących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji niczemu nie służy.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]