Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Jeśli chcesz zamówić badania psychotechniczne Kęty, skieruj się tu

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają ustalić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają testy i co dokładnie sprawdzają? Jakie przyrządy wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i instruktorów

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do badań podchodzą również kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie kierowców składa się z dwóch części. Najpierw kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Drugim etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy przede wszystkim widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat krzyżowy. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]