W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała -więcej szczegółów o tych usługach znajdziesz tu

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim testom. Są one wymagane dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić więc, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, gdyż badane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zazwyczaj przeprowadza się co 5 lat, ale jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są poddawać się badaniom co rok.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]