Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie? Skieruj się na https://tinyurl.com/yedl4czo

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze sporządzają multum uwierzytelnionych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nieraz obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Okoliczności mające wpływ na finalną cenę tłumaczenia

Ostateczną cenę tłumaczenia dokumentu determinują wyliczone niżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest de facto o wiele tańszy aniżeli translacja w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie na pewno tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac dyplomowych, dysertacji medycznych albo umów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Trzeba dodać, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak paszport bądź świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii lub odpisu, a także przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]