Kto przeprowadzana psychologiczne badania operatorów?

Więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują również zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: o co w nich chodzi?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość oraz dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do koncentracji uwagi, widzenia steroskopowego i oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]