Kto może zostać detektywem?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba dysponować stosowną licencją przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących UE, co najmniej średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Wymogiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. jeśli podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.