tłumaczenia rosyjski Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia pracy lub nauki w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]