Badania operatorów – po co je się przeprowadza?

Jeśli potrzebujesz zlecić badania operatorów Bielsko, zajrzyj w to miejsce.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Inne testy przeprowadzane są wobec sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Dobrze więc napisać parę słów o tym, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się podczas nich najważniejsze.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstość wykonywania i specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz innych pojazdów stosowanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy lub cztery lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak pamiętać, iż wygląd testów może być zmodyfikowany, jeśli wykonujący je psycholog stwierdzi, iż niezbędne są dodatkowe testy lub poszczególne elementy są w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to również testy możliwości percepcji odległości i wzorku – te ostatnie zazwyczaj wykonywane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]