Osuszanie murów po zalaniu powierz profesjonalistom

Nawet jeśli budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu mury będzie przenikać woda. Może się to przydarzyć także nagle z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo na skutek osłabionej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice i łazienki pojawiająca się na murach pleśń jest częściej efektem przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany obiektu lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą fachmanów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Zawodowcy, którzy mają duże doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to baza do wybrania najodpowiedniejszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i odpadają, a na murach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się w górę – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając izolację poziomą ścian, która wstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Kolejnym etapem, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie ścian wymaga czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych bądź izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Często potrzebne będzie także naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budynków, jak ściany żelbetowe, przepusty rur i dylatacje.