Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Komu powierzyć wykonanie izolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto powierzyć przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnej sytuacji. Wszak wykorzystanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również drobiazgowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również wypada zlecić profesjonalistom, gdyż kardynalnym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) lub wykorzystanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieefektywna.