Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

W tym miejscu zamówisz kontener na odpady

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają podczas różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]