Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku umiera parę tysięcy osób tylko dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Reakcją na te zatrważające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia omawiane w czasie kursu, zależą od wspólnych uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy zatruć lekami.