Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Zajrzyj na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby uzyskać informacje dotyczące not księgowych 40 euro.

Przedsiębiorcy prędzej lub później na ogół natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu należności może być zwyczajne przeoczenie albo przejściowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]