Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Kluczowe informacje w temacie windykacji faktur. Przekonaj się!

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy taka forma windykacji nie przyniesie efektu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i każdego miesiąca generuje identyczną liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj indywidualne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeżeli wyliczone wyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną znacznej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]